Inst. Feride TEKELİ

Inst. Feride TEKELİ

View CV
FULL-TIME

Education Status

Undergraduate: Boğaziçi Üniversitesi
Graduate: Hacettepe Üniversitesi
Postgraduate: İstanbul Üniversitesi