Inst. Nurbanu Ebru KUZGUN

Inst. Nurbanu Ebru KUZGUN

View CV
FULL-TIME

Education Status

Undergraduate: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Graduate: Yıldız Teknik Üniversitesi