Inst. Nurgül GÜNER

Inst. Nurgül GÜNER

View CV
FULL-TIME

Education Status

Undergraduate: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Graduate: İstanbul Bilgi Üniversitesi